AFT

AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT) søkes gjennom NAV.

Målet med AFT er å kartlegge jobbsøkers arbeidsevne og styrke den enkeltes forutsetninger for å komme i ordinært arbeid.

Målgruppen for tiltaket er mennesker med nedsatt arbeidsevne, hull i cven og andre begrensinger i forhold til arbeidslivets krav og forventninger. Dette er deltagere som i en periode har behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i ordinært arbeid.

I AFT tiltaket inngår følgende:

  1. Avklaring og kartlegging
  2. Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter og basiskompetanse
  3. Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  4. Arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø internt hos oss eller ute hos arbeidsgiver
  5. Tilrettelagt praksis eller jobb med oppfølging i ordinært arbeidsliv

 

Alle deltakere får en fast jobbveileder som følger opp gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på NAV sin bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. Dette danner grunnlag for å utarbeide «min plan» som inneholder alle aktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. Deltaker vil være aktivt involvert i å utarbeide denne planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir tilpasset den enkeltes behov.

Ønsker du mer informasjon om AFT så kan du bruke kontaktskjema nedenfor.

Kontakt oss