Torsdag 19. januar markerer OsloKollega og Nordic Choice Hotels at Norges viktigste hotell, plasseres midt i Oslo sentrum, på Comfort Hotel Børsparken.

Comfort Hotel Børsparken og OsloKollega tilbyr arbeidstrening til mennesker som av ulike grunner er falt utenfor arbeidslivet. Mange har aldri hatt en jobb. Det kan skyldes psykiske eller fysiske utfordringer, eller det kan skyldes helt andre forhold, for eksempel at de har en kriminell bakgrunn. 

Dagen ble gjennomført med en faglig del og taler av ingen mindre enn Petter Stordalen og byrådsleder Raymond Johansen, etterfulgt av Hani Hussein (Komiker), Rabia Musavi (LIN) Kjersti Haugland (DNB). Når den faglige delen var over, så stod OK:bistro for en helt fantastisk matopplevelse for dagens gjester.

Det å være utenfor arbeidslivet har høye omkostninger både for den enkelte og for samfunnet. For Nordic Choice Hotels har inkludering alltid vært en del av vårt DNA, og som forretningsmann vet jeg at vår satsning på inkludering gir bedre kultur. God arbeidskultur handler om viljen til å investere i mennesker, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels.

- Vi er uhyre stolte av prosjektet og hotellet og samarbeidet med Nordic Choice Hotels. Siden vi startet dette prosjektet for tre og et halvt år siden har rundt 200 personer fått arbeidstrening og veiledning, og resultatene er formidable. 57 prosent av de som har vært gjennom Arbeidsforberedende trening-tiltaket (AFT) i OsloKollega det siste året har nå fått jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, sier Ola Thorsén i OsloKollega.

Fakta om Oslos viktigste hotell, Comfort Hotel Børsparken:

  • Nordic Choice Hotels driver hotellet, mens OsloKollega er ansvarlig for opplæring og oppfølging av kandidatene i ulike programmer.
  • Teamet er satt sammen av 2 veiledere fra OsloKollega og 3 arbeidsledere på hotellet. Veiledere har ansvar for at kandidatene får hjelp til CV, jobbsøknader og veiledningssamtaler.
  • Arbeidsledere står for faglig kompetanse, motiverende samtaler og progresjon. Alle arbeidslederne er rekruttert fra Nordic Choice Hotels.
  • OsloKollega eies av kommunen og jobber på oppdrag fra NAV.
  • I dag har Oslos Viktigste hotell, Comfort Hotel Børsparken 25 aktive kandidater fordelt på resepsjon, kjøkken, housekeeping og teknisk avdeling.