Vi er utrolig stolte og glade over å kunne presentere formidlingstallene for VTA i 2022! Vi har lykkes med å formidle hele 37% av våre deltakere til ordinært arbeid. 😊

VTA står for Varig Tilrettelagt Arbeid, og er et tiltak for deg som har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og har behov for tilrettelegging og oppfølging.


Hvordan vi lykkes med formidling av VTA-ansatte:

- Vi kartlegger den VTA-ansattes interesser og stiller spørsmålet «hva vil du?»
- Vi leter etter en arbeidsgiver som kan være en god match med den VTA-ansatte
- Vi følger den VTA-ansatte og arbeidsgiver tett under praksisperioden og bistår med faglig veiledning knyttet mot tilrettelegging og utvikling
- Vi er tilgjengelig på kort varsel hvis én av partene trenger oppfølging eller veiledning