Arbeidsgiver

Samarbeid – Rekruttering – Samfunnsansvar

Vi i OsloKollega har i dag ett utstrakt samarbeid med små og store bedrifter i næringslivet.  Dette er avgjørende for at vi skal kunne innfri vårt samfunnsoppdrag.  Vi samarbeider om ulike inkluderingsaktiviteter, rekruttering og arbeidsutprøving, og hvert år bidrar dette til at mange mennesker blir en del av det ordinære arbeidslivet.

OsloKollega spiller på lag med arbeidsgivere  

I vårt samarbeid med næringslivet er vi opptatt av følgende:

  • Gode samarbeidsavtaler med fokus på klar forventningsavklaring, tydelig ansvars- og rollefordeling.
  • Kartlegging, søk og utvelgelse av relevante kandidater
  • Kvalitetssikring og løpende oppfølging av arbeidsgiver og deltager.

 

Mange muligheter

Med utgangspunkt i våre egne interne arenaer og erfaring fra samarbeid med ulike bedrifter har vi naturlig nok mange kandidater innen følgende yrker/bransjer:

  • Hotell og servicenæringen
  • IKT/data – verksted og butikk
  • Sykkel – verksted og butikk
  • Service og vaktmester
  • Kantine

Vårt mål er å skape trygghet for deg som arbeidsgiver og å tilrettelegge for gode rekrutterings og inkluderingsprosesser.

 

Kontakt oss