skip to Main Content

OK:sykkel

Salg og reparasjon av brukte sykler. I avdelingen får deltagerne opplæring innenfor service, reparasjon, ombygging, individuell tilpassing og salg av alle typer sykler. Les mer..

Cecilie Thoresens vei 11 – sykkel@oslokollega.no – 920 32 309

OK:data

Salg av brukt datautstyr. Opplæring innen salg av IKT-utstyr og rekvisita, support, feilsøking, sikker sletting, reparasjon, oppgradering av datautstyr og enkelt nettverksoppsett. OsloKollega har også inngått et samarbeid med Norsirk AS. Vår jobb er å demontere og sortere elektrisk avfall til gjenvinning. Les mer..

Cecilie Thoresens vei 9 – data@oslokollega.no – 474 62 963

OK:service

Utprøving og opplæring innenfor renhold, malejobber, vedlikehold og vaktmestertjenester. All kvalifisering foregår ute hos eksterne kunder og gir en realistisk og relevant opplæring. Les mer..

service@oslokollega.no

OK:utvikling

Arbeidsoppgavene er pakking, emballering, adressering, distribusjon, postutsendelser og sortering. Denne avdelingen er godt egnet for VTA-deltagere, men også for utprøving av AFT-deltagere. Les mer..

utvikling@oslokollega.no

ps:hotel

Vi har inngått et samarbeid med Nordic Choice og hotellet heter nå ps:hotel by Nordic Choice. Her tilbyr vi fortsatt kompetanseheving innenfor kjøkken, restaurant, resepsjon og housekeeping. Hotellet ligger på Vulkan og driftes som et arbeidstreningshotell. Les mer..

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Back To Top