skip to Main Content

Et tilbud til alle med behov for å styrke sine basisferdigheter. Opplæring i basisferdigheter gir arbeidssøkere økt kompetanse til å mestre arbeidslivet. Vi har lang erfaring med opplæring av arbeidssøkere som har behov for å styrke sin basiskompetanse. Våre pedagoger har høy kompetanse på dette området.

Hva er basiskompetanse?

Med basiskompetanse menes grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlig fremstillingsevne, bruk av data, og tallbehandling.Våre opplæringstilbud innen basiskompetanse tar utgangspunkt i og tilpasses arbeidssøkers yrkesmål.

Hvorfor basisferdigheter?

Dagens arbeidsliv stiller høye krav til faglig kompetanse og omstillingsevne. Dette krever gode basisferdigheter, og det har våre pedagoger/veiledere lang erfaring med å gi til arbeidssøkere med ulike behov og ønsker.

Prinsipper for opplæringen

Vi lager et skreddersydd tilbud til deg som dekker dine behov for å kunne lære de basisferdighetene du trenger for å komme ut i arbeid. Vi baserer dette tilbudet på individuell opplæring og gruppeaktiviteter som retter seg mot yrkeslivet.

Kompetansesenteret er ansvarlig for kartlegging, kurs og opplæring hos OsloKollega.

Kompetansesenteret har tilbud til deg som skal i gang med utdanning eller kvalifisere deg for nye oppgaver i arbeidslivet, og som av ulike grunner ikke kan følge et ordinært undervisningsopplegg.

De fleste av våre tilbud foregår ved bruk av dataverktøy, og med støtte fra veileder/instruktør. Vi legger stor vekt på individuell tilpasning og tilrettelegging.

Vi har også tilbud om individuell veiledning knyttet til fagbrev og delkompetanse.

 

Kartlegging:

  • Kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter
  • Kartlegging av norskferdigheter hos minoritetsspråklige
  • Kartlegging av digital kompetanse
  • Kartlegging og utforskning av interesser

Opplæring:

  • Opplæring i basisferdigheter (lesing/skriving, tallbehandling og data)
  • Opplæring i (arbeids)norsk for minoritetsspråklige
  • Kurs i arbeidslivskunnskap, endringsprosesser og motivasjon
  • Veiledning/studiestøtte

Vi tar imot forespørsler fra arbeidsgivere, arbeidssøkere, NAV og andre interesserte.

Kompetansesenter Oslo Kollega

Vi tar imot forespørsler fra arbeidsgivere, arbeidssøkere, NAV og andre interesserte.
Back To Top