skip to Main Content

Den store styrkejakten

CXS samarbeid.

Du har dine. Jeg har mine. Vi har våre. Alle har sine styrker. Men altfor mange får dessverre ikke brukt styrkene sine i jobben. Enten fordi de selv ikke er klar over dem. Eller fordi lederen ikke ser eller anerkjenner styrkene den enkelte har.

Dette vil vi gjøre noe med! Derfor har CXS og samarbeidspartnerne i hele landet satt i gang Den store styrkejakten. Vi jakter nå styrkene hos det norske folk, under fanen Alle har sine styrker.

Alle har rett til å ha en jobb der man får brukt seg selv på en god måte. Alle har sine styrker – og selvsagt også svakheter. Men vi mener det beste for alle er at vi fokuserer på styrkene – for det er de som betyr mest når du skal bidra, samarbeide, løse oppgaver, oppnå resultater og skape verdier!

Uansett hvor man er i karrieren har vi tro på verdien av å finne styrkene. Refleksjon og bevissthet rundt egne styrker skaper muligheter. Styrkebasert ledelse handler på den ene siden om selvledelse, der hver og en kjenner sine styrker – og svakheter, og finner gode strategier for å hente fram det beste i en selv. På den andre siden handler det om ledere og kolleger som kjenner og anerkjenner den enkeltes styrker, og gir roller og oppgaver som får fram det beste i folk. CXS har utviklet vip24, en HR-strategisk metodikk som strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kjernen i vip24 er et digitalt profileringsverktøy.  Det er bokstavelig talt fritt fram (ja, helt gratis!) og uhyre enkelt for alle å ta vip24 i bruk. Opprett konto, logg inn og svar på et sett av spørsmål og påstander – og så taterataaa – har du en profil som viser dine styrker, preferanser og motivasjonsfaktorer. Tanken er at denne profilen skal danne et godt utgangspunkt for å reflektere rundt egen jobbsituasjon og karriere. Den gir ingen fasit, men klargjør og veileder.

Du eier selv alle data, og bestemmer selv hvem du vil dele profilen din med.

CXS og samarbeidspartnerne i hele landet tilbyr også coaching for den som ønsker det. Dette er en betalt tjeneste, der vip24-sertifiserte konsulenter veileder på bakgrunn av profilen. Coachingen bestilles og bookes i vip24-verktøyet, og gjennomføres som en trygg, motiverende videosamtale på avtalt tidspunkt.

Kanskje er du mest interessert i selv å reflektere over hva du vil og kan få til? Eller du vil dele profilen med noen du stoler på, for å snakke om veien videre? Kanskje har du lyst til å vise styrkene dine til nåværende eller potensiell arbeidsgiver? Du velger selv!

Trykk her for mer informasjon.

Back To Top