skip to Main Content

Ringer i vannet CMYK

OsloKollega er en arbeids- og inkluderings bedrift som er med på prosjektet «Ringer i Vannet» i regi av NHO.

Målet med Ringer i Vannet er å bidra til at flere arbeidssøkere fra arbeids- og inkluderings bedriftene får jobbmuligheter i NHO-bedriftene.
Ringer i Vannet er NHO sin hovedsatsing for å nå IA avtalens delmål 2.
950 NHO-bedrifter er allerede med og prosjektet gir mennesker med hull i CVen nye sjanser på arbeidsmarkedet.

OsloKollega samarbeider gjennom Ringer i Vannet metodikken med NHO-bedriftene i Oslo og Akershus. Med en Ringer i Vannet avtale får bedriften både tilgang på kvalifisert arbeidskraft og samtidig er man med på å bygge et mer inkluderende arbeidsliv. Bistanden og oppfølgingen av arbeidssøkere skreddersys slik at det tilpasses bedriftens spesifikke behov for arbeidskraft. Tett oppfølging fra dyktige veiledere/markedskontakt gjøres både i forkant, under og etter ansettelse, slik at vi sikrer trygghet i prosessen.

Ringer i Vannet og samarbeidet med OsloKollega gir bedriften en mulighet til å synliggjøre at man tar samfunnsansvar ved å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, samtidig som bedriften får en langsiktig og trygg måte å rekruttere lojale medarbeidere på.

Back To Top