skip to Main Content

Et allsidig tilbud til deg som arbeidssøker

Vår erfaring – din trygghet

OsloKollega har 50 års erfaring med å bistå arbeidssøkere på veien frem til det ordinære arbeidslivet.

Sammen med våre profesjonelle veiledere skaper vi nye muligheter for våre arbeidssøkere.

Målet er en jobb i det ordinære arbeidslivet, og hvert år får over 250 mennesker opplæring og arbeidspraksis hos oss, eller ute hos en av våre gode samarbeidspartnere.

Ta kontakt med en veileder

Veiledere kan svare på spørsmål knyttet til våre tilbud.
Back To Top