skip to Main Content

Et allsidig tilbud til deg som arbeidssøker

Vår erfaring – din trygghet

OsloKollega har 50 års erfaring med å bistå arbeidssøkere på veien frem til det ordinære arbeidslivet.

Sammen med våre profesjonelle veiledere skaper vi nye muligheter for våre arbeidssøkere.

Målet er en jobb i det ordinære arbeidslivet, og hvert år får over 250 mennesker opplæring og arbeidspraksis hos oss, eller ute hos en av våre gode samarbeidspartnere.

Back To Top