skip to Main Content

OsloKollega har 50 års erfaring med arbeidsinkludering

Vårt mål er å være en profesjonell og relevant leverandør av arbeidsrettede tiltak for mennesker i Oslo og Akershus. Vi arbeider etter dokumenterte metoder innenfor ulike tiltak og har en bred verktøykasse for å kunne oppnå varige resultater.

Hos oss er menneskene i sentrum og vi har over 50 års erfaring med å tilby arbeidsrettede tiltak for mennesker som trenger støtte, utvikling, arbeidstrening og praksis for å komme tilbake til arbeidslivet.

Vårt team består av barnevernspedagoger, pedagoger, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, veiledere, personlig trenere og coacher.

Valgmuligheter

Vi har et rikt mangfold av mennesker med en unik kompetanse og ulike bakgrunner som spesialiserer seg på å møte mennesker der de er, arbeide med motivasjon og gi dem håp for en ny og mer inkluderende og aktiv fremtid.

Våre arbeidsarenaer

Vi har et mangfold av interne og eksterne arbeidsarenaer for våre deltakere. Dette er arbeidsarenaer der våre deltakere kan få prøve ulike arbeidsoppgaver, få arbeidstrening, praksis og opplæring innenfor ulike fagområder.

Vi tilbyr tett oppfølging internt og eksternt i hyggelig arbeidsmiljøer:

  • Kantiner/kjøkken (skole og bedriftskantine)
  • Sykkelverksted- butikk og kundemottak
  • Vaktmester/- vedlikehold
  • Renhold/service
  • Lager/Logistikk
  • IKT, support/verksted og kundemottak
  • Kontor/ resepsjon
  • Helse/Omsorg

 

Hvis du har spørsmål om innsøk og ventetid, bruk skjema nedenfor.

Back To Top