skip to Main Content

Et tilbud til alle med behov for arbeidsrettet veiledning. Individuell veiledning gir deg mulighet til å dele utfordringer og få hjelp til å finne løsninger.

Veiledning innen:

  • Forhold knyttet til jobbmuligheter og arbeidsmarkedet
  • Øke innsikt i egne ferdigheter og muligheter
  • Helsemessige- og andre utfordringer
  • Arbeidslivets krav og forventninger
  • Nettverksbygging

Hvordan vi gjør det?

  • Våre veiledere har lang erfaring og benytter anerkjente veiledningsverktøy
  • Veiledningssamtaler tar utgangspunkt i den enkeltes ståsted og behov
  • Avtaler et tema som passer for arbeidssøkeren

Hvem passer dette for?

  • De fleste kan ha nytte av en veiledningssamtale, enten de er i arbeid, eller på vei inn eller tilbake til arbeidslivet
  • Fokuset vil være på arbeidssøker og arbeidssøkers videre utvikling
Back To Top