skip to Main Content

inkludere VTA i arbeidslivet

Arbeid & Inkludering har skrevet en artikkel hvor det bl.a. står: «Ved Oslokollega er målet at uføretrygdede med tilrettelagt arbeidsplass skal ha like gode muligheter for utvikling,
kompetanseløft og meningsfylt arbeid som andre, enten arbeidsplassen er internt i bedriften eller eksternt.» Les artikkelen her.

Back To Top