skip to Main Content

Vi har lang erfaring i karriereveiledning for personer med ulik bakgrunn, ønsker og ståsted. Målet er å bevisstgjøre og øke kompetansen til å ta gode karrierevalg.

Hva er karriereveiledning?

 • Kartlegging av kompetanse, erfaring og egenskaper
 • Behov, interesser, ferdigheter og muligheter
 • Utforskning av muligheter på arbeidsmarkedet
 • Kortsiktige og langsiktige mål
 • Presentasjonsferdigheter

Hvorfor karriereveiledning?

 • Ønske om ny jobb/nye utfordringer
 • Jobbsøker med behov for bistand
 • Du er i en situasjon der du ønsker eller må bytte jobb

Hvordan gjør vi det?

 • Individuelle samtaler
 • Kartlegging av interesser, personlighetsprofil med mer
 • Veiledning i grupper
Back To Top