skip to Main Content

Lønnsom sosial innovasjon i praksis på Arendalsuka – miljøarbeid og arbeidsinkludering i skjønn forrening.

Tirsdag under Arendalsuka flytter OsloKollega Data-aktiviteten sin til Pollen. Medarbeiderne Patrick og Vegard klargjør IT-utstyr for gjenbruk og gjenvinning.

– Her skal vi demonstrere i praksis hva sosial innovasjon faktisk handler om, nemlig å løse viktige samfunnsmessige utfordringer på en bærekraftig og lønnsom måte, forteller Randi Kvissel Haugen hos OsloKollega. Sammen Bellona og Norsirk fant vi ut at vi i fellesskap ville få mye større utbytte av Arendalsuka. Initiativet ble til en arbeidsstasjon i pollen tirsdag 13. august.

Gir stor effekt
Med NAV som oppdragsgiver er OsloKollega en av Oslos største arbeids- og inkluderingsbedrifter. OsloKollega bistår årlig 350 til 400 mennesker som ønsker å komme ut i jobb gjennom forskjellige tiltak. IT-utstyret som brukes i Elretur-produksjonen kommer fra Oslo Kommune, samt fra Norsirks sikre bokser Norge rundt.

– Vi ser at selv relativt lav arbeidsdeltagelse gir overraskende gode resultater for den enkelte kandidat. I OsloKollega hjelper vi mennesker videre, fra en tilværelse utenfor arbeidslivet til fast arbeid. For mange går veien via arbeidsutprøving før de kommer i jobb, og for uføretrygdede handler dette om meningsfylte og verdiskapende oppgaver. Det gir trygghet, stolthet og arbeidsglede, sier Haugen.

Gevinst også for miljøet
Aktiviteten i OK Elretur og OK Data bidrar blant annet til Oslo kommunes CO2-regnskap. I første halvår av 2019 har gjenbruk av IT-utstyr fra Oslo kommune medført en besparelse på nærmere 1000 tonn CO2. I stedet for å representere en utgiftspost i form av avfall, som tidligere.

– Fra 2016 til 2019 har hele 10 816, eller 80 prosent, av behandlede laptoper og PCer gått til resalg. Det er mye når vi vet at dette tidligere hadde blitt avskrevet som søppel. Videre er det en bonus at deltagerne i OsloKollega møter en helt ny bransje, med verdifull kompetanseheving og muligheter for fast jobb, sier Randi Kvissel Haugen.

Og sist, men ikke minst, gir ordningen altså positive utslag i kommunens miljøregnskap.
www.oslokollega.no

Fakta om OsloKollega og sosial innovasjon

Hva er sosial innovasjon?
Sosial innovasjon adresserer gjerne problemer som er knyttet til miljømessigbærekraft og til sosiale problemer, eller til kombinasjoner av slike. I mange tilfeller vil sosial innovasjon også kunne ha en kommersiell og økonomisk betydning, og en sosial innovasjon vil sjelden anses som vellykket hvis den ikke har positive økonomiske virkninger.

Hvordan foregår det egentlig?
Samarbeid er en forutsetning for å få de gode resultatene. Det er i skjæringspunktet mellom innovative og samarbeidsvillige aktører at et kinderegg, som Elretur-aktiviteten hos OsloKollega, kan oppstå.

Bærekraftig miljø
Ressursene i kassert IT-utstyr utnyttes maksimalt. Det beste går til produktsalg i butikk, noe går til komponentsalg og resten ender opp i materialgjenvinning og råvaresalg. Slik gjenbruker vi komponenter med edelmetaller og sjeldne jordmetaller og reduserer behovet for nyutvinning.

Menneskelig utvikling
OsloKollega hjelper mennesker videre, fra en tilværelse utenfor arbeidslivet til fast arbeid. For mange går veien via arbeidsutprøving før de kommer i jobb, og for uføretrygdede handler dette om meningsfylte og verdiskapende oppgaver. Det gir trygghet, stolthet og arbeidsglede.

Økonomisk bærekraft
Lønnsomheten for miljøet og menneskene, i tillegg til virksomheter og samfunnsøkonomi, er innlysende. Allikevel har brorparten av næringslivet unnlatt å gripe muligheten til å utvikle seg videre gjennom sosial innovasjon.

Om OsloKollega
• En av Oslos største arbeids- og inkluderingsbedrifter
• 350 – 400 deltagere årlig
• Cirka 70 ansatte
• 226 AFT-plasser (arbeidsforberedende trening)
• 54 VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) – hvor nesten 40% jobber eksternt
• I første halvår gikk 65 kandidater til jobb/utdanning så langt i år, til mer enn 60 ulike arbeidsgivere, i en rekke bransjer.
• Individuell tilpasning og tilrettelegging er avgjørende for å lykkes med inkluderingsdugnaden.

OK Elretur behandler IT-utstyr fra Oslo kommune
• Fra 2016 til 2019 har hele 10 816, eller 80 prosent, av behandlede laptoper og PCer gått til resalg. Det er mye når vi vet at dette tidligere hadde blitt avskrevet som søppel.
• Bare i første halvår 2019 har 2087 bærbare datamaskiner fra Oslo kommune blitt gjenbrukt, med en formidabel besparelse av CO-utslipp. Med utgangspunkt i karbonfotavtrykket til en Macbook på 460 kg CO2, blir det 960 000 kg CO2 totalt.

Back To Top