NAV

OsloKollega har 50 års erfaring med arbeidsinkludering

OsloKollega er leverandør av arbeidsrettede tiltak for mennesker i Oslo og Akershus. Vi arbeider etter dokumenterte metoder innenfor ulike tiltak og har en bred verktøykasse for å kunne oppnå varige resultater.

Hos oss er menneskene i sentrum og vi har over 50 års erfaring med å tilby arbeidsrettede tiltak for mennesker som trenger støtte, utvikling, arbeidstrening og praksis for å komme tilbake til arbeidslivet.

Vårt team består av barnevernspedagoger, pedagoger, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, veiledere, personlig trenere og coacher.

Valgmuligheter  

Vi har et rikt mangfold av mennesker med en unik kompetanse og ulike bakgrunner som spesialiserer seg på å møte mennesker der de er, arbeide med motivasjon og gi dem håp for en ny og mer inkluderende og aktiv fremtid.

 

Våre arbeidsarenaer  

Vi har et mangfold av interne og eksterne arbeids-
arenaer for våre deltakere. Dette er arbeidsarenaer der våre deltakere kan få prøve ulike arbeidsoppgaver,
få arbeidstrening, praksis og opplæring innenfor
ulike fagområder.

Vi tilbyr tett oppfølging internt og eksternt
i hyggelige arbeidsmiljøer.

Kontakt oss