OK:ressurs

 • Har du en gründer i deg, er du i oppstartsfase eller har du vært med i gamet en stund?
 • Er du på utkikk etter en samarbeidspartner som kan ta seg av dine monterings- og pakkeoppdrag?
 • Ønsker du å sette ut dine lager- og logistikktjenester for å frigjøre verdifull tid til andre gjøremål?
 • Blir du i tillegg motivert av å bidra til arbeidsglede, stolthet og økt livskvalitet i vårt unike arbeidsmiljø?

Vi har over mange år opparbeidet oss mye erfaring i å hjelpe bedrifter og organisasjoner med ulike praktiske oppgaver som: 

 • Logistikk- og lagertjeneste både for nettbutikker og andre
 • Det aller meste innen forskjellige typer pakkeoppdrag og distribusjon
 • Oppfølging av leveranser
 • Sortering
 • Sammenstilling
 • Sampakking
 • Montering
 • Konvoluttering, frankering og innlevering til post
 • Krympeplastpakking

Ta kontakt så søker vi å finne gode løsninger og utvikle et fruktbart og bærekraftig samarbeid. 

kontakt 

Olaf Helseths vei 5

mob: 928 07 672

epost: arve.roar.sagvik@oslokollega.no