skip to Main Content

Bedriftens historie

OsloKollega har i over 50 år vært en betydelig aktør innen for arbeidsmarkedsinkludering/attføringstjenester.

1. juni 2017 fusjonerte Ilas as og Itas amb as og fikk navnet OsloKollega.

Gjennom fusjonen er OsloKollega en av de største selskapene innen vår bransje, og vår ambisjon er å vokse ytterligere.

Vår Visjon: Sammen hjelper vi mennesker videre i liv og karriere.

Våre verdier:

Ekte – Som betyr at vi vil vel, og at vi holder det vi lover og lever som vi lærer.

Offensiv – Som betyr at vi tar initiativ, er løsningsorienterte og modige i møte med våre omgivelser og hverandre.

I dag leverer OsloKollega ulike arbeidsmarkedstilbud for arbeidssøkere med bistandsbehov med mål om fast jobb i ordinære virksomheter. Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift med rundt 70 ansatte, og har over 250 kandidater i ulike programmer.

Vi er lokalisert i Cecilie Thoresensvei 11 på Lambertseter.

Aksjonærer

Dagens hovedaksjonærer med ca. 1/3 del hver er:

  • Blindemissionen IL
  • Oslo kommune
  • Familien Borch-Nielsen

OsloKollega er medeier i Emploi

Emploi er et samarbeid med en bedrift som har bred erfaring innen personalutvikling og jobbmatching; Sens as. Vår styrke er kunnskap om arbeidslivets behov og spilleregler, medarbeidere med høy faglig kompetanse og tilgang på eierbedriftenes samlede ressurser og lokasjoner.

Gjennom våre ulike kompetanseteam, kvalifiseringsarenaer og brede partnernettverk kan vi hjelpe deg som trenger en personlig utvikling, med endelig mål om fast jobb.

 

OsloKollega er medlem av NHOs Ringer i Vannet og Arbeid & Inkludering, og Equass sertifisert.

AogI logo
equass logo
RIV logo
Back To Top