skip to Main Content

Om Oslo Kollega

Bedriften har over 50 års erfaring innenfor for arbeidsmarkedsinkludering/ attføringstjenester og er en betydelig aktør i Oslo- regionen.

I dag er vi en moderne arbeidsmarkeds- og inkluderingsbedrift som leverer ulike arbeidsmarkedstilbud for arbeidssøkere med bistandsbehov. Målet er å hjelpe arbeidssøkerne til fast jobb i ordinære virksomheter eller sikre gode utdanningsløp.
Vår ambisjon er å være den ledende arbeids- og inkluderingsbedriften i Oslo-regionen.

Gjennom en trygg og offensiv prosess for individuell veiledning, opplæring, tilrettelegging og oppfølging, skal vi sammen hjelpe mennesker videre i liv og karriere.

Oslo Kollega er inne i en viktig utviklingsfase, og vi arbeider målrettet for å bli en foretrukken samarbeidspartner for deltagere og oppdragsgivere, som Oslo Kommune, NAV og arbeidsgivere i næringslivet.

For øyeblikket søker vi etter:

Leder for Kompetanse og Jobbformidling Les mer her

Leder for HR, kultur- og organisasjonsutvikling Les mer her

Back To Top