skip to Main Content

Paviljongen

Paviljongen er en ekstern arena, som tilbyr deltagerne et innblikk i hva det vil si å jobbe i en kafe.

Deltagerne får blant annet opplæring i å lage mat, stå i kassa, servere, rydde bord og ta imot bestilling. Paviljongen er et samarbeid med Bydel Bjerke og Groruddalssatsingen. Kaféen er et hyggelig og naturlig møtested og samlingspunkt for de som bor i nærområdet og de som bruker parken i Bjerkedalen som et rekreasjonsområde. Vi vil være en miljøskaper, et knutepunkt, en arena som skaper gode relasjoner og godt samarbeid med alle de engasjerte aktørene i nærmiljøet.

Vi ønsker å ta et ansvar for å forsterke den positive utviklingen i området. Vi skal støtte opp om, og gi rom og mulighet, for at idéer og prosjekter skal ha en base. Det være seg konserter, temakvelder, matlagingskurs, filmkvelder eller andre aktiviteter. Vi samarbeide med bydelen om å knytte slike aktiviteter til paviljongen og området rundt.

Vi serverer sunn, god og kortreist mat til en overkommelig pris.
Vi har et samarbeid med Brobekk skolehage om å kjøpe frukt, bær, grønnsaker og urter som dyrkes der.

Kaféen er en god arbeidstrenings og kvalifiseringsarena for personer som står utenfor arbeidslivet, slik at veien tilbake til fast arbeid blir kortere.

Kafe Paviljongen, Refstadveien 35, 0589 Oslo, tlf: 940 26 278

Back To Top