skip to Main Content

 

OK:service

Vi utfører vaktmestertjenester, maling og vedlikeholdsoppgaver.

Renholdstjenester

 • Daglig renhold
 • Hovedrengjøring
 • Oppskuring og boning
 • Tepperens
 • Vinduspuss
 • Trapperenhold i borettslag

Maling og vedlikehold

 • Maling
 • Sparkling
 • Tapetsering
 • Legging av gulv
 • Enklere snekkerarbeid
 • Beising av hus
 • Oppussing

Vaktmestertjenester

 • Spyling
 • Gressklipping
 • Hekklipping
 • Snømåking
 • Sandstrøing
 • Kontroll av dørlåser
 • Rydding av loft og kjeller
 • Trappevask

Et godt renhold har stor betydning for helsen, arbeidsmiljøet og ikke minst trivsel på arbeidsplassen.

Vi tilbyr kandidater:

 • Daglig renholdserfaring
 • Boning og oppskuring
 • Vinduspuss
 • Sanitær renhold
 • Vaktmestertjenester
 • Bruk og vedlikehold av maskinelt utstyr og verktøy
 • Daglig kontroll av utstyr
 • Vedlikehold av utearealer
 • Forefallende oppgaver
 • HMS

OK:service finner du i Cecilie Thoresensvei 9.
Åpningstider er mandag – fredag kl. 07.00 – 15.00. 
Kontakt oss på tlf. 23 16 76 50 eller service@oslokollega.no

Back To Top