skip to Main Content

Service hos OsloKollega

Vi forbedrer både inne- og uteklimaet! Kvalitet, god service og riktige verktøy gjør at Service hos OsloKollega stadig har økning i sine oppdrag innen, vaktmestertjenester, maling og vedlikeholdsoppgaver.

Renholdstjenester

 • Daglig renhold
 • Hovedrengjøring
 • Oppskuring og boning
 • Tepperens
 • Vinduspuss
 • Trapperenhold i borettslag

Maling og vedlikehold

 • Maling
 • Sparkling
 • Tapetsering
 • Legging av gulv
 • Enklere snekkerarbeid
 • Beising av hus
 • Oppussing

Vaktmestertjenester

 • Spyling
 • Gressklipping
 • Hekklipping
 • Snømåking
 • Sandstrøing
 • Kontroll av dørlåser
 • Rydding av loft og kjeller
 • Trappevask

 

Et godt renhold har stor betydning for helsen, arbeidsmiljøet og ikke minst trivsel på arbeidsplassen.

Renholdsavdelingen er den største avdelingen med 15 ansatte. Avdelingen har også renholdspatruljer som kjører og yter service til våre kunder.

Utemiljøet blir stadig mer forurenset og det stiller store krav til renholderens kompetanse, samt at renholdet utføres riktig og nøyaktig.

 

Vi tilbyr kandidater:

 • Daglig renholdserfaring
 • Boning og oppskuring
 • Vinduspuss
 • Sanitær renhold
 • Vaktmestertjenester
 • Bruk og vedlikehold av maskinelt utstyr og verktøy
 • Daglig kontroll av utstyr
 • Vedlikehold av utearealer
 • Forefallende oppgaver
 • HMS

Generell kompetanse:

 • Positiv serviceinnstilling
 • Kundebehandling
 • Planlegge oppdrag for kunde
 • Løse utfordringer
 • Klagebehandling og reklamasjon
 • Ta imot opplæring
 • Jobbe i team
 • Arbeide etter kvalitetskrav
 • Lage og følge rutiner
 • Generell problemløsningsevne

Service hos OsloKollega finner du i Cecilie Thoresensvei nr. 9-11.
Åpningstider er mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00. 
Kontakt oss på tlf. 23 16 76 50 eller service@oslokollega.no

Back To Top