skip to Main Content

Et tilbud til alle med behov for tilrettelegging i forhold til eksisterende eller nye arbeidsforhold. God tilrettelegging skaper nye muligheter.

Områder der OsloKollega kan bistå med tilrettelegging:

 • Tilpasning av den fysiske arbeidsplassen med hensyn til helseutfordringer
 • Endring i arbeidsoppgaver, tempo eller funksjon
 • Bevisstgjøring om egne utfordringer og arbeidsevne
 • Muligheter for bistand gjennom bedriftshelsetjenesten
 • Anskaffelse/tilpassning av teknisk utstyr
 • Opplæring/omskolering
 • Plan for oppfølging

Hvordan?

 • Gjennom dialogmøter hos arbeidsgiver
 • Ved å inkludere en tredje part hvis ønskelig/nødvendig
 • Gjennom ulike helsetjenester

Passer for hvem?

 • Deg som behøver tilrettelegging for å utføre arbeidsoppgaver
 • Deg som trenger hjelp til å få tilpasset arbeidsmiljøet til dagens behov/utfordringer
Back To Top