skip to Main Content

Unikt samarbeid: Kiwi som arbeidstreningsarena

Torsdag 21 juni åpner det en litt annerledes og unik KIWI-butikk på Lambertseter i Oslo. KIWI Cecilie Thoresens vei vil være et samarbeid mellom KIWI og OsloKollega, som er en av byens største arbeids- og inkluderingsbedrifter. Butikken vil fungere som en arbeidstreningsarena.

 

-I KIWI har vi et svært godt samarbeid med NAV og andre organisasjoner som jobber med å få flere ut i arbeidslivet. Vi har mange på praksis i våre butikker, og flere av våre ansatte har fått fast jobb som følge av arbeidstrening i butikkene våre. KIWI Cecilie Thoresens skiller seg allikevel ut fra våre eksisterende butikker. Her vil vi ha enda flere på arbeidstrening i butikken, og det må tas hensyn til, både av våre egne ansatte og i butikkens utforming. Selve butikken vil se ganske lik ut som andre KIWI-butikker, men det vil være ulike tilpasninger for opplæring. OsloKollega holder til i samme bygg, noe som gir nærhet til coacher og ressurser, forteller regionsjef i KIWI, Tore Hartmann og fortsetter:

 

– Både butikken og lageret tilrettelegges til opplæring. På lageret merkes det tydelig hvor utstyr skal stå, slik at det er enklere å sette seg inn i alle rutiner. Alt utstyr som brukes i butikken skal være på anviste plasser. På bakrom er det satt opp to opplærings-PCer, samt at det er et eget møterom som vil brukes til kursing og oppfølging. Både nærhet til OsloKollega, samt tilrettelegging i butikken, gjør at medarbeiderne på arbeidstrening får grundig opplæring og hjelp underveis. OsloKollega går også gjennom våre egne kurs som må tas for å jobbe i KIWI, sammen med kandidatene.

 

– Vi må tenke nytt rundt arbeidsinkludering, og vi må finne systemer og strukturer der vi kan hjelpe mange – ikke bare en og en. Vi må ta imot invitasjonene fra næringslivet som nå ønsker å bidra. Vi er imponert over det KIWI gjør. De skreddersyr en butikk som er spesielt tilpasset for opplæring og tilrettelegger for personer som har stått utenfor arbeidslivet i en periode, eller kanskje aldri har kommet inn. Sammen har vi ambisjoner om å hjelpe enda flere, sier Skjalg Havåg, administrerende direktør i OsloKollega.

 

– Hele 8 av 10 i privat sektor i Oslo og Akershus jobber innen handel og tjenesteytende sektor.  Og 62% av alle unge har sitt første møte med arbeidslivet i disse bransjene.  Videre ser vi at servicenæringen er et godt springbrett for videre karriere.  KIWI ansetter rundt 2500 årlig nye medarbeidere.  Dette gjør samarbeidet ekstra relevant, sier Randi Kvissel Haugen, markeds- og utviklingsdirektør.

 

Vi gleder oss til å åpne unike KIWI Cecilie Thoresens vei på Nordstrand torsdag 21. juni kl. 10.

Vi håper dere har anledning til å ta turen for å se hvordan vi samarbeider for å få flere ut i arbeidslivet!

 

Back To Top