skip to Main Content

OK:utvikling

Vi tilbyr:

  • Bordarbeid
  • Merking
  • Sortering
  • Montering
  • Plukk
  • Pakking
  • Emballering
  • Adressering
  • Distribusjon
  • Postutsendelser

OK:utvikling finner du i Cecilie Thoresensvei 9.
Åpningstider er mandag – fredag 0800-1530.
Kontakt oss på tlf. 23 16 76 50 , epost: arne.varbo@oslokollega.no 

Back To Top