Artikler > Verdien av arbeid

Verdien av arbeid

OsloKollega har de siste 7 årene jobbet individuelt og målrettet for å legge til rette for at VTA-ansatte skal få velge å kunne være en naturlig del av et ordinært arbeidsliv. Her har vi gode erfaringer og vi møter stor velvilje hos arbeidsgivere. Med tydelig kommunikasjon av styrker og utfordringer, og tett oppfølging i startfasen, fungerer dette bra for både arbeidsgiver og arbeidstager. For at dette skal fungere over tid, er det en viktig forutsetning at VTA-ansatte som jobber eksternt, fortsatt har en tilknytning til OsloKollega, og følges opp av veileder fra OK.

I tillegg opplever vi at når deltagere av ulike årsaker avslutter et arbeidsforhold, sikrer tilknytningen til oss en god overgang for den enkelte, og veien til ny aktivitet er kort. Dette oppleves som ryddig også fra arbeidsgivers ståsted.

OsloKollega har i samarbeid med VTA-ansatte etablert en aktivitetsgruppe, for å styrke det sosiale nettverket, både på- og utenfor jobb.

Medbestemmelse

Alle VTAere som blir ansatt i  OsloKollega har en oppstartsfase internt hvor vi er opptatt av å bli kjent med den enkelte og hvor vi diskuterer ulike muligheter i arbeidslivet, hos oss eller ute hos en arbeidsgiver. Vi kartlegger karriereferdigheter og utarbeider en utviklingsplan for den enkelte. 

 

For mange av deltagerne våre er jobb internt hos oss det riktige. Gjennom året har vi mange spennende oppdrag for ulike kunder. Her stiller en entusiastisk og arbeidsvillig gjeng på jobb hver dag, med godt humør, pågangsmot og ønske om gjøre en god jobb.  Vi har ukentlige avdelingsmøter med mål og resultater, informasjon fra bedriften og en gjennomgang av ukas oppdrag. Medbestemmelse står også høyt på agendaen.

Våre VTAere treffer du også på sykkelverkstedet,  dataavdelingen  eller i kantina.

Verdiskapende arbeid og reelle arbeidsoppgaver er viktig for oss.  Dette gir god mestringsfølelse, anerkjennelse og stolthet.

Vi ser at det er mye god helse i godt arbeid!