NAV > VTA

VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er et tiltak for deg som har, eller i nær framtid ventes å få innvilget, uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Her får du tilbud om tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.  Dette kan skje både på en av våre interne arenaer eller ute i ordinært arbeidsliv hvis du ønsker det

Som deltaker i VTA er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.  Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved å produsere varer og tjenester eller i serviceyrker.

Hos oss i OsloKollega får du som deltager:

  • Nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging for å utføre arbeidet
  • Muligheter for å utvikle dine yrkesmessige forutsetninger
  • Forutsetninger for å opprettholde og utvikle personlige ferdigheter som er viktige i tilknytning til arbeidslivet.
  • Påfyll av nødvendige ferdigheter for mestring i det daglige liv, herunder fokus IKT ferdigheter, språk og fokus på kosthold, helse og trening.
  • Egen sosialgruppe som sikrer sosialt nettverk og møteplass med andre i tiltaket.

I OsloKollega har vi 56 VTA plasser og 3 bydelsfinansierte plasser i påvente av ledig plass.  Ca 40% av våre VTA deltagere er til enhver tid ute i ordinært arbeidsliv.  Her har vi opparbeidet oss verdifull erfaring.  Vi ser at mange lykkes og opplever både mestring og tilhørighet ute.  Dette fordrer imidlertid oppfølging fra veileder over tid, både for å sikre deltager og arbeidsgiver.

For mange er imidlertid jobb på en av våre interne arenaer det riktige.  Hos oss kan vi tilby jobb på pakke og serviceavdelingen vår, kantina, Ikt og data eller sykkel.

VTA-plass søkes gjennom NAV i bydelen der du bor. Vi i OsloKollega tar med glede imot potensielle søkere for omvisning i bedriften. Hvis du har spørsmål angående VTA eller ønsker omvisning kan bruke kontaktskjema nedenfor.

Kontakt oss