Fereydons løsning på hva som kreves for å få jobb er enkel. Vær lærevillig, arbeidsom, og ta initiativ. Kombinerer du dette med nysgjerrighet på en positiv måte, så er ikke mangel på praksis eller språkkunnskaper noe stort hinder. Gjennom sine år i bransjen har han møtt mange som ikke har vært gode i norsk, men som likevel har klart seg svært bra. Og det å lære norsk på jobben har vist seg å være effektivt!

Når en deltager starter i butikken så begynner man med det grunnleggende, det er viktig at alle blir kjent og trygge. Hvor er de ulike varene, hva er de ulike varegruppene, plassering, priser og arbeidsmåte? Ikke minst er det viktig at butikken er ryddig og velfylt – så varepåfylling er en av oppgavene man fort lærer – og derfra er veien kort før man plutselig sitter i kassa. KIWI har et eget databasert opplæringssystem som deltagerne også kan benytte om man synes at det er en god måte å lære på. 

Fereydon er opptatt av å skape et godt møte med arbeidslivet for deltagerne, og basert på egen erfaring vet han at det kan være vanskelig. Det å jobbe med mestring, og det å tro på kandidaten er viktig! Det er tydelig hva han forventer av sine ansatte, men da kreves det også tillit til den enkelte kandidat, og gode veiledere. Med OsloKollega sittende i etasjen over butikken er veien kort til kompetanse og støtte, og slik kan Fereydon til enhver tid ha hele 4-5 kandidater på opplæring i butikken.

For KIWI er dette samarbeidet viktig og en del av kjedens strategi for å hjelpe flere ut i jobb. Fereydons reise har vært et eventyr, og denne muligheten ligger åpen for deltagere hos OsloKollega som har lyst og evner til å prøve seg. Kunne du tenke deg jobb i dagligvarebransjen, da er KIWI Cecilie Thoresens vei kanskje noe for deg?

på jobb i butikk

Kunne du tenke deg å prøve deg i dagligvarebransjen?

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Kiwi? Da er Kiwi butikken i Cecilie Thoresensvei på Lambertseter kanskje noe for deg.  Her har OsloKollega og Kiwi etablert en helt spesiell butikk. 3 til 5 mennesker til enhver tid muligheten av å prøve seg.  I butikken møter du Fereydon – som selv vet hvordan det er å stå utenfor arbeidslivet!