skip to Main Content

Samarbeid – Rekruttering – Samfunnsansvar

Daglig samarbeider OsloKollega med en rekke bedrifter av ulik størrelse og fra ulike bransjer ift arbeidsinkludering. Vi kartlegger bedriftens ressursbehov, kvalitetssikrer arbeidssøkere,
skaper muligheter for ulike arbeids- og inkluderingsformer som arbeidstrening, arbeidspraksis og ansettelser. Gjennom et godt samarbeid med våre eksterne arbeidsgivere og tett oppfølging av våre arbeidssøkere
sikrer vi jobbmatch og muligheten for trygg og langsiktig rekruttering.

OsloKollega spiller på lag med arbeidsgivere

Vi tilbyr fleksible løsninger innen arbeidsinkludering og vektlegger i vårt samarbeid med arbeidsgivere spesielt:

  • Et felles samfunnsansvar, verdiskapning både for bedrift og arbeidssøker
  • Godt etablerte samarbeidsavtaler
  • Sertifiserte og fleksible modeller for arbeidsinkludering
  • Kartlegging, søk og utvelgelse av rett kandidat
  • Kvalitetssikret og løpende oppfølging av kandidater

Vi skaper trygghet for deg som arbeidsgiver samt gir arbeidssøkere mulighet for god opplæring og utvikling.

Stor bredde av arbeidsgivere

Daglig samarbeider OsloKollega med en rekke bedrifter, i alle størrelseskategorier.

På grunn av stor oppdragsmengde har vi stadig behov for nye samarbeidspartnere som vil ta et aktivt samfunnsansvar, og som er åpne for etablerte samarbeidsmodeller.

OsloKollega tilbyr arbeidssøkerne arbeidstrening, veiledning og oppfølging.

Avhengig av arbeidssøkernes bakgrunn og forutsetninger blir de trent og kvalifisert innenfor en rekke arbeids- og fagområder.

 

Ønsker du å bli en samarbeidspartner eller har du spørsmål rundt dette. Bruk gjerne skjema under.

 

Back To Top