skip to Main Content

OsloKollega hjelper folk tilbake i jobb

Etter over 50 år i bransjen har vi hjulpet mange videre i liv og karriere.  Vi jobber på oppdrag fra NAV, i et tett og konstruktivt samarbeid. Vårt felles mål er å hjelpe så mange som mulig ut i ordinært arbeid.

Et inkluderende samfunn er et bedre samfunn.

Det er vår plattform.  Våre prosesser bygger på individuell veiledning, opplæring, kompetanseheving, tilrettelegging og oppfølging. Vår kompetanse er rettet mot hotell, restaurant, cafe og catering, sykkel, service, IKT og gjenvinning.

Våre tjenestetilbud:

NYHETER

Aptum vinner pris for profilering av OsloKollega

Aptum har vunnet selveste Grafills Sabla Bra pris for profilering av OsloKollega, vi vant også sølv for Visuell Identitet. Dette sa Grafill: "GRAFILLs SablaBra Pris går til..... Grafill er interesseorganisasjonen for designere og illustratører i Norge. Vår jobb er blant annet å arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske…

les mer

Mangfold på Vulkan

"Noe av årsaken til suksessen på Vulkan er mangfold, og her spiller PS:hotell en helt avgjørende rolle. For oss som eiendomsutvikler handler dette om å bidra med noe mer enn arealer til utleie. Her er vi med på et samfunnsprosjekt, noe som er viktig for oss." - Aspelin Ramm Les…

les mer

Terje i jobb på Scandic hotell

Arbeidstiltak for de aller svakeste fungerte for 9000 mennesker i fjor. Terje, som vi har skrevet om før, er en av dem. Han jobber nå på Scandic hotell Helsfyr. Les mer om hans vei mot arbeid her.

les mer
Back To Top