OsloKollega

hjelper folk tilbake i jobb

Etter over 50 år i bransjen har vi hjulpet mange videre i liv og karriere. Vi jobber på oppdrag fra NAV, i et tett og konstruktivt samarbeid. Vårt felles mål er å hjelpe så mange som mulig ut i ordinært arbeid.

Et inkluderende samfunn er et bedre samfunn

OK:filla

OK:ressurs har utviklet et nytt produkt kalt OK:filla! I et samarbeid med Ragn-Sells og CridtHvidt AS gjenbrukes tekstiler av 100 % hvit bomull, som blir til filler som selges i 2- og 5 kg sekker, eller som brillefille! Les mer om samarbeidet og OK:filla her. 

GodKollega

Nytenkning og et genuint ønske om at flest mulig skal lykkes i arbeidslivet ligger bak OsloKollega sitt ferske spillbaserte læringsverktøy; «GodKollega». Her lærer spilleren om grunnleggende rettigheter og plikter i arbeidslivet, og et viktig mål er å lære om hva det vil si å være en god kollega.

OsloKollega + byPro = sant

Det er gått ett år siden Bypro ble en del av OsloKollega - og vi har brukt tiden godt etter at fusjonen var ett faktum. Vi har jobbet med utvikling av en felles fagstrategi, med medbestemmelse og utvikling av arenaene våre. Ny leder for avdelingen, Mina Ekstrøm, har flere års erfaring fra å jobbe med VTA ansatte og å utvikle arenaer.

Verdien av arbeid

Få snakker om verdien av arbeid – vi ser hva det gjør med mennesker – hver dag. Altfor mange uføretrygdede står i dag uten tilbud. Det innebærer at samfunnet mister verdifulle ressurser og bidragsytere, og ikke minst at den enkelte mister sin mulighet til å være en integrert del av fellesskapet.  Les mer...

Vi vil at du skal lykkes

Fra praksis til butikksjef. KIWI Cecilie Thoresens vei er ikke helt som andre butikker. Her har KIWI sammen med OsloKollega utviklet en karrieremulighet for mennesker som kan tenke seg å jobbe innen handel.  Butikken har helt spesielle forutsetninger for å hjelpe deg som er på vei tilbake, eller inn i jobb for første gang.   Les mer...