Av: Andreas Berfenstam, daglig leder i OsloKollega Utvikling

En fersk undersøkelse fra Manpower viser at 7 av 10 norske bedrifter sliter med å fylle ledige stillinger på grunn av mangel på rett kompetanse. Samtidig viser tall fra SSB at 621.000 mennesker står på utsiden av arbeidslivet, mens en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker er sykmeldt hver 20. dag.

Dagens bemanningsutfordringer er alvorlige, men de er likevel bare en forsmak på hva som kommer.

I årene fremover skal næringslivet gjennom omfattende omstillingsprosesser. Norske bedrifter skal kutte utslipp i stor skala og de skal bygge opp sirkulære verdikjeder. Samtidig skal vi ruste opp forsvaret og møte en eldrebølge som allerede ryster grunnvollene i helsevesenet i Nord.

Alt dette krever så mye arbeidskraft at selv ikke kunstig intelligens kan gjøre jobben for oss. Likevel er det ny teknologi og automatisering av arbeidsprosesser som ofte står sentralt når politikere og bedrifter diskuterer løsninger på bemanningsutfordringene i både næringsliv og offentlig sektor.

Altfor få snakker om arbeidsinkludering som en del av løsningen, til tross for at forskning viser en klar sammenheng mellom mangfold på arbeidsplassen, produktivitet og innovasjon.

For oss som jobber med arbeidsinkludering i det daglige, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke flere bedrifter jobber strategisk med inkludering som en sentral del av sin rekrutteringsstrategi.

Hver dag ser vi at det virker
Årlig hjelper vi som jobber i OsloKollega over 400 mennesker inn i arbeidslivet – og heldigvis jobber vi stadig oftere i partnerskap med virksomheter som går foran på området.

Et godt eksempel er et arbeidstreningskonsept vi har utviklet sammen med Strawberry. I fjor gikk 1 av 3 personer over i ordinær jobb i andre deler av Strawberry-konsernet, etter å ha vært i arbeidstrening på vår inkluderingshub på Comfort Hotel Børsparken. Dermed har arbeidsinkludering blitt en viktig bidragsyter i deres rekrutteringsarbeid.

Nå er vi i ferd med å bygge videre på suksessen, ved å etablere en tilsvarende inkluderingshub innenfor helse- og omsorgssektoren i samarbeid med Lambertseterhjemmet og Sykehjemsetaten i Oslo.

Skal norske virksomheter klare å løse viktige arbeidsoppgaver i fremtiden, må de tenke nytt når det kommer til bemanning. Manpower-sjefen sier til DN at hennes «råd er å rekruttere mer basert på potensial enn på erfaring».

Det er vi hjertens enige i, men skal vi ta ut det enorme potensialet som ligger i arbeidskraftsreserven i utenforskapet, er bedre tilrettelegging også helt sentralt.

Individuell tilrettelegging er heldigvis ikke noe nytt. Alle arbeidsgivere gjør det hele tiden – og ofte går det på automatikk i hverdagen.

At småbarnsforeldre i tidsklemma får dra hjem tidlig for å rekke barnehagen, er en selvfølge for de fleste. Akkurat som hjemmekontoret har blitt den nye normalen for folk som trenger arbeidsro for å levere optimalt.

Gode ledere vet at deres viktigste jobb er å legge forholdene til rette for at deres ansatte skal kunne levere best mulig. Det samme prinsippet gjelder for oss som jobber med inkludering.

Menneskene i utenforskapet er nemlig ikke så annerledes som mange skal ha det til. Tvert imot har de arbeidslyst, kompetanse og perspektiver som kan tilføre viktige verdier til enhver virksomhet – så lenge forholdene legges til rette for det.