Foto: Olav Helland, Oslo kommune / OsloKollega.

– Ved å ta i bruk reserverte kontrakter kan vi legge til rette for at det kun er bedrifter som tar et ekstra samfunnsansvar som får muligheten til å konkurrere om kontrakter med Oslo kommune, sier Hallstein Bjercke, finansbyråd i Oslo.

Finansbyråd Hallstein Bjercke i Oslo kommune vil ta i bruk innkjøpsmakt i kampen mot utenforskapet.

De siste årene har offentlige anskaffelser blitt brukt som et viktig pressmiddel for å få fart på grønn omstilling i næringslivet. Nå er sosial bærekraft i ferd med å bli et sentralt fokusområde. 

I Oslo står nesten 100.000 mennesker utenfor jobb og utdanning. Nesten halvparten får trygdeytelser på grunn av helseutfordringer, mens den andre halvparten står helt uten inntekt og er en gruppe man vet lite om. 

– Det vi vet er at mange trenger hjelp for å komme seg tilbake i arbeidslivet. Utfordringen er at de ikke opplever at det finnes muligheter i byen vår. I byrådserklæringen fremhever vi derfor at Oslo skal ta grep for å hjelpe personer med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelser med å få jobb. Nå tar vi i bruk offentlige anskaffelser for å påvirke leverandørene våre til å satse mer på arbeidsinkludering, sier Bjercke.

Han viser til at Oslo nylig har inngått en reservert kontrakt med Comfort Hotel Børsparken, som leverandør av overnattingstjenester for ansatte og tilreisende.

I samarbeid med OsloKollega har hotellet etablert en unik opplæringshub for mennesker fra utenforskapet. Satsingen har til enhver tid over 30 deltakere i arbeidstrening. Av disse har 1 av 3 gått ut i jobb etter opplæringsperioden. Nå jobber Strawberry og OsloKollega med å skalere løsningen til flere hoteller.

På onsdag samlet finansbyråden ledere fra hele kommunen til “Norges viktigste lunsj” for å oppfordre de kommunale virksomhetene til å sette fokus på inkludering i sine anskaffelsesprosesser.  

– Ved å stille krav til sine leverandører kan det offentlige bidra til viktig omstilling av både næringslivet og samfunnet. For oss som jobber med arbeidsinkludering, er det avgjørende at bedriftene ser det kommersielle potensialet i å tenke nytt for å løse morgendagens bemanningsbehov, sier Andreas Berfenstam, daglig leder i OsloKollega Utvikling.

Andreas Berfenstam i OsloKollega mener Oslo kommune nå sender et viktig signal om at næringslivet må ta arbeidsinkludering på alvor, hvis de skal være konkurransedyktige i fremtiden.

Han sier det er viktig å dokumentere at inkluderingsarbeid har en markedsmessig oppside for næringslivet, og mener Oslo kommunes satsing på reserverte kontrakter er gull verdt. Samtidig ser han en positiv trend blant arbeidsgiverne. 

Stadig flere erkjenner at de må tenke nytt for å løse bemanningsutfordringene de står overfor. I hotell- og serveringsbransjen mangler det allerede 3500 ansatte – et tall som vil øke kraftig etter hvert som eldrebølgen skyller inn over arbeidslivet. 

– For mange bedrifter betyr mangelen på ansatte at de må utvikle nye bemanningsstrategier. De må gå fra å finne utlært arbeidskraft, til å utvikle arbeidskraften de trenger. Det betyr at de må ta større ansvar for rekruttering, opplæring og tilrettelegging for alle mennesker – uavhengig av bakgrunn. Det krever litt innsats i starten, men belønningen er tilgang til en stor arbeidskraftreserve med motiverte og lojale ansatte, sier Berfenstam.

Se hvordan OsloKollega, Strawberry og Sykehjemsetaten i Oslo kommune jobber med arbeidsinkludering i praksis.

Petter Stordalen, konsernsjef i Strawberry, skryter av satsingen til Oslo kommune. 

– Jeg synes det er fantastisk at Oslo bruker innkjøpsmakten sin til å påvirke positivt. Det er viktig fordi offentlige kontrakter representerer et mulighetsbilde for bedriftene. Dermed skaper man en vinn-vinn for både bedrifter, samfunnet og enkeltpersoner som ikke er i arbeid.

Stordalen mener at Norge må tenke større for å vinne kampen mot utenforskapet.  

– Problemet er ikke at vi tenker for stort, vi tenker for smått. Hvis den norske staten hadde sagt at bedrifter som ikke jobber med mangfold og inkludering, heller ikke får konkurrere om offentlige kontrakter, så hadde alle tatt inkludering på alvor, sier Stordalen.

Nå etterlyser han handling fra Regjeringen.

– Dette er ikke vanskelig. Det er bare for politikerne å bestemme seg. De gjør det allerede på miljø, så det er ingen grunn til at de ikke kan gjøre det samme for å sikre at flere bedrifter satser på mangfold og inkludering. Med et enkelt grep kan de flytte 50-100.000 mennesker som står utenfor arbeidslivet, over på innsiden. 

Petter Stordalen var tydelig engasjert da han fortalte om hvorfor arbeidsinkludering er viktig i Strawberry.

Selv om kampen mot utenforskapet krever økt innsats,  mener Stordalen det er et problem at ingen snakker om alt det gode arbeidet som gjøres hver eneste dag. Han kommer med et hjertesukk.

– Vi får bare vite om alt som ikke går bra. Mange har sikkert fått med seg at det har stått over 700.000 mennesker utenfor arbeidslivet – og at tallet alltid har gått opp. Sannheten er imidlertid at antallet er redusert med hele 51.000 fra 2019.

– Tenk om vi kunne fått overskrifter om at “Sjefen i NAV har spart 25 milliarder for den norske stat”. Vi snakker om en gigantisk suksess, som burde gi staten handlingsrom til å investere mer i de prosjektene som skal løfte ytterligere 100.000 inn i arbeidslivet.

 Likevel er det de negative historiene som dominerer. Det er synd, for de som jobber i Oslo-Kollega, på NAV og hotellene våre gjør en kjempejobb. Vi har jobbet med dem i mange år, og vi ser at det virker.