Sammen med innovatører, forskere, fageksperter og politikere rettet man fokus mot hvilke endringer som må til for å få fart på det sirkulære skiftet – og hvordan man kan gjennomføre dem i praksis. Skjalg holdt en presentasjon om viktigheten av arbeidsinkludering for å lykkes med omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

 

 

For dere som ikke fikk det med dere direkte, har dere nå muligheten til å se opptaket ved å klikke på videoen ovenfor.