Formålet med kompetanseheving i målrettet miljøarbeid er at ansatte skal styrke karrierekompetansen til arbeidstakere i VTA. OsloKollega har valgt atferdsanalytisk tilnærming av målrettet miljøarbeid som metode for nettopp dette! Metoden gir oss unike muligheter til å kartlegge, sette mål, valg av opplæringsmetoder samt registering og evaluering av tiltaket.

En ting er å lære noe på kurs, en annen ting er å omsette teori til praktisk handling. Derfor har vi inngått et samarbeid med Jan Laursen og Terje Gundhus som har lang erfaring å jobbe med denne metoden innenfor vårt fagfelt. 

Vi har gjennomført to samlinger av to dager. Første samling fikk vi kunnskap om selve metoden i målrettet miljøarbeid. I tillegg ble alle ansatte delt inn i grupper hvor de utarbeidet et opplæringstiltak for en arbeidstaker i VTA. Hensikten var at ordinært ansatte skulle få trene på gjennomføring av målrettet miljøarbeid i praksis. 

Mellom samlingen skulle prosjektgruppene jobbe med opplæringstiltaket som ble utarbeidet i praksis. På samling to ble alle prosjektene presentert samt ny runde med veiledning og plan for videre arbeid. 

Oppsummert så viste prosjektene: 

  1. Alle prosjektene vil gi styrke karrierekompetansen til den enkelte. 
  2. Flere av opplæringstiltakene har gitt svært gode resultater for den enkelte VTA ansatt 
  3. Vi har fått endret fokus slik at vi forsterker ønsket atferd fremfor uønsket atferd 
  4. VTA ansatte har opplevd mestring på områder som vi ikke trodde var mulig før vi startet prosjektene 
  5. Vi har lært å observere, sette konkrete mål, se etter sammenhenger, benytte ulike opplæringsmetoder samt registrere atferd slik at vi kan vurdere om tiltaket virker. 
  6. Ansatte i OsloKollega har god kompetanse, er hardt arbeidene og ønsker alltid det beste for den enkelte. 
  7. Vi har delt erfaringer med hverandre som er svært nyttig på tvers av avdelinger 
  8. Vi har heiet på hverandre 
  9. I OsloKollega skal tilrettelegging og læring av karrierekompetanse i VTA gjøres gjennom systematiske jobbing med atferdsanalytisk miljøarbeid.