Våre spillbaserte læringsverktøy, "GodKollega" og "GodKarriere", er designet med nytenkning og et genuint ønske om å hjelpe flest mulig til å lykkes i arbeidslivet. Gjennom disse verktøyene kan spillere lære om grunnleggende rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt utvikle ferdigheter som gjør dem til gode kolleger og bedre rustet til å mestre jobbsøkerprosessen.

OsloKollega er, så vidt vi vet, først ute i Norge til å ta i bruk gamification på denne måten innen arbeid og inkludering. Gamification betyr at vi bruker typiske elementer fra spill i settinger som ikke er typiske for spill, i vårt tilfelle er dette arbeidslivet.