I OsloKollega er vi ca. 80 ordinert ansatte. Vi er fordelt på 4 lokasjoner; Lambertseter, Skullerud, Børsparken og Prinsens gate. Vårt hovedkontor er på Lambertseter, i Cecilie Thoresensvei 11. 

Her kan du finne kontaktinformasjon til ledelsen og flere av nøkkelpersonene hos oss. Er det andre i OsloKollega du ønsker kontakt med, som du ikke finner her, kan du ta kontakt med sentralbordet.