Hvem er OsloKollega? 

OsloKollega er Oslos største arbeids- og inkluderingsbedrift, og vi har over 50 års fartstid i arbeidsinkluderingsfeltet. Vårt mål er å bidra til økt arbeidsinkludering for deltakere som av ulike grunner står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi jobber på oppdrag fra NAV og våre tre hovedaksjonærer Oslo kommune, Familien Borch-Nielsen og Blindemissionen IL eier ca. 1/3 hver. 

OsloKollega leverer ulike arbeidsmarkedstilbud for arbeidssøkere med bistandsbehov med mål om fast jobb i ordinære virksomheter. Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift med rundt 80 ordinært ansatte, og har over 250 kandidater i ulike programmer.

 

Vi har lokasjoner på Lambertseter, Skullerud, Børsparken og i Prinsens gate. Hovedkontoret vårt ligger på Lambertseter, i Cecilie Thoresens vei 11.

Vår Visjon:
Sammen hjelper vi mennesker videre i liv og karriere.

Våre verdier:
Ekte
Som betyr at vi vil vel, og at vi holder det vi lover og lever som vi lærer.

Offensiv
Som betyr at vi tar initiativ, er løsningsorienterte og modige
i møte med våre omgivelser og hverandre.