Nordic Choice Hotels driver hotellet, mens OsloKollega, er ansvarlig for opplæring og oppfølging av kandidatene i ulike programmer. Med god fagkunnskap, tett oppfølging og tydelige rammer tilrettelegges det for en trygg vei inn i arbeidslivet. Arbeidslederne som er rektyret fra Nordic Choice Hotels står for faglig opplæring og progresjon, mens OsloKollega gir hjelp til å skrive CV-er og jobbsøknader og tilbyr veiledningssamtaler.

Siden vi prosjektet startade for tre og et halvt år siden har rundt 200 personer fått arbeidstrening og veiledning, og resultatene er formidable. 57 prosent av de som har vært gjennom Arbeidsforberedende trening-tiltaket (AFT) i OsloKollega det siste året har nå fått jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.

Oslos viktigste hotell er lokalisert på Comfort Hotell Børsparken, midt i Oslo 

Fakta om Oslos viktigste hotell.

  • Nordic Choice Hotels driver hotellet, mens OsloKollega er ansvarlig for opplæring og oppfølging av kandidatene i ulike programmer.

  • Teamet er satt sammen av 2 veiledere fra OsloKollega og 3 arbeidsledere på hotellet. Veiledere har ansvar for at kandidatene får hjelp til CV, jobbsøknader og veiledningssamtaler.

  • Arbeidsledere står for faglig kompetanse, motiverende samtaler og progresjon. Alle arbeidslederne er rekruttert fra Nordic Choice Hotels..

  • I dag har Oslos Viktigste hotell, Comfort Hotel Børsparken 25 aktive kandidater fordelt på resepsjon, kjøkken, housekeeping og teknisk avdeling.

 

Hvordan er det å jobbe på Comfort Hotel Børsparken 

Det er lærerikt og utfordrende å være i arbeidspraksis på Comfort Hotel Børsparken. Sammen med våre arbeidsveiledere får du opplæring, samtidig som du får mulighet til å bruke den nye kunnskapen din direkte og utvikle ferdighetene dine i et reelt arbeidsmiljø. Du vil jobbe sammen med erfarne veiledere med mange års erfaring i Nordic Choice Hotels og samtidig få profesjonell støtte fra OsloKollegas veiledere til å starte din fremtid i hotellbransjen. Du kan velge mellom resepsjon, housekeeping, frokost/kjøkken eller vaktmester. 

Å jobbe på Comfort Hotel Børsparken er en mulighet til å knytte nye kontakter, skape gode minner og erfarnigar, og være en del av et flott team dedikert til å yte eksepsjonell gjestfrihet.