Målet med Arbeidforberedende trening er å kartlegge jobbsøkers arbeidsevne og styrke den enkeltes forutsetninger for å komme i ordinært arbeid. AFT skal bidra til at du styrker dine muligheter for å skaffe deg ordinært arbeid. Tilbudet gir gode mulighet for arbeidsrettet opplæring og arbeidstrening i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsforberedende trening (AFT) søkes gjennom NAV.

Målgruppen for tiltaket er mennesker med nedsatt arbeidsevne, hull i cven og andre begrensinger i forhold til arbeidslivets krav og forventninger. Dette er deltagere som i en periode har behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i ordinært arbeid.

 

I AFT tiltaket inngår følgende:

  1. Avklaring og kartlegging
  2. Karriereveiledning og opplæring i karriereferdigheter og basiskompetanse
  3. Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  4. Arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø internt hos oss eller ute hos arbeidsgiver
  5. Tilrettelagt praksis eller jobb med oppfølging i ordinært arbeidsliv

Alle deltakere får en fast jobbveileder som følger opp gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på NAV sin bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. Dette danner grunnlag for å utarbeide «min plan» som inneholder alle aktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. Deltaker vil være aktivt involvert i å utarbeide denne planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir tilpasset den enkeltes behov.