OsloKollega er en av Oslos største arbeid- og inkluderingsbedrifter med 106 tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). VTA er et tilbud for deg som har fått innvilget uføre og har behov for tilrettelagt arbeid.  

Vi satser offensivt på å utvikle fremtidens VTA som tiltak.

I OsloKollega jobber vi for å styrke din karriereutvikling gjennom arbeid.  Hovedmålet er å bidra til utvikling av din karrierekompetanse.

Vi jobber etter fagstrategien FRAM. En strategi i tre seg, FRAM start, FRAM karriere og FRAM jobb.