Vi har troa på at rekruttering er en gjensidig prosess. Derfor ønsker vi i Oslokollega å bidra med å skape gode jobbmatcher, inspirere bedrifter til å tenke utenfor boksen i rekruttering sammenheng, og se potensialet bak hull i CV-en. Vi sørger for at arbeidsgivere får rett kompetanse og gode framtidige medarbeidere, og samtidig sikrer at jobbsøkere får utviklet seg i den rette jobben.

Jobbsøkere vi samarbeider med representerer et bredt spekter av kompetanse, erfaring og yrker. Mange har vært ute av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. Felles for alle er ønske og motivasjon om å få brukt sine ressurser og kompetanse til å bidra i samfunnet.

Et inkluderende arbeidsliv som har plass til alle, bidrar til et varmt samfunn, mer tilhørighet og mindre utenforskap.