Hva er ekspertbistand? 

  • Ekspertbistand er en tilskuddsordning i IA-avtalen hvor formålet er å forebygge og redusere sykefravær. 

  • Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med nye øyne. 

  • Målet er å hjelpe den ansatte med å returnere til arbeidet eller finne alternativt arbeid, enten hos samme arbeidsgiver eller en annen.
  • NAV kan dekke utgifter til ekspertbistand inntil 22 300 kroner per sak.

Hvorfor benytte seg av ekspertbistand?

  • Ekspertbistand kan bidra til å redusere sykefraværet i virksomheten din. Ved å identifisere og løse årsakene til sykefraværet, kan man bidra til at den ansatte raskere kommer tilbake til jobb, noe som igjen reduserer kostnadene knyttet til langvarig fravær.

  • Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, gjøre en arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering (ergonomisk, fysisk, psykososialt og organisatorisk) og foreslå tiltak. Dette kan føre til at arbeidstaker kan få tilpasset arbeidsoppgavene og utføre arbeidet selv om den har noen begrensninger. Dette kan også gjøre arbeidsgiver oppmerksom på ting vedrørende arbeidsmiljøet. 

  • Eksperten veileder arbeidstaker til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny karriereretning. 

Hvem kan motta ekspertbistand? 

  • Bedrifter med ansatte som har vedvarende og/eller hyppig sykefravær.

Se mer informasjon på NAV sine sider ved å trykke her

Bakenforliggende årsaker

OsloKollegas innfallsvinkel vil være å jobbe sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker for å kartlegge situasjonen, og finne gode og varige løsninger. Vi har muligheten til å gjøre en objektiv vurdering av den ansatte og arbeidsplassen, og se etter bakenforliggende årsaker til utfordringene. I en kartleggingsprosess kan vi vurdere fysiske, ergonomiske, psykososiale og organisatoriske utfordringer i forbindelse med den sykemeldtes helse-, arbeids- og livssituasjon. 

Arbeidstaker vil bli ledet gjennom en utviklende prosess hvor vi ser på kompetanse, ferdigheter, ressurser og begrensninger for å finne energilekkasjer og friskfaktorer. Utfallet av kartlegging gjort av en ekstern nøytral part kan ofte resultere i andre vurderinger og løsninger enn det partene ville komme frem til på egenhånd.

Innenfor sykefraværsoppfølging, gir vår tverrfaglige kompetanse oss en unik tilnærmingsmåte som styrker den enkelte arbeidstaker mot mestring og utvikling, og gir virksomheten støtte til å finne gode løsninger og iverksette forebyggende tiltak. OsloKollegas tverrfaglige veilederteam har erfaring og kunnskap innenfor mange relevant yrkesretninger. Målet er å komme frem til riktig løsning både for arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Marianne deler sine erfaringer med ekspertbistand: