Uansett om du har moderate eller mer omfattende behov for støtte og veiledning, tilpasser vi din hjelp. Det viktigste er at du har et ønske om å finne en jobb som er riktig for deg og som du kan stå i over tid. 

Dersom du av ulike årsaker har stått utenfor arbeidslivet over tid, kan veien til arbeid oppleves krevende, spesielt hvis du står alene. Sammen med din veileder legger vi til rette for at veien føles lettere.

Smil

Vi hjelper også deg som har behov for støtte og veiledning til å beholde jobben eller hjelp til å gjøre et karrierebytte. Sammen med din veileder kan du lettere finne veien til målet om å oppnå en varig plass i arbeidslivet, ved hjelp av følgende aktiviteter:

  • Karrierveiledning og kartlegging i Inflow24. Bli bevisst dine ressurser og ditt utviklingspotensiale.
  • Reflekterende samtaler i jobbsøkerprosessen, vi hjelper deg å se dine ressurser, dine ferdigheter, kompetanse og erfaringsgrunnlag.
  • Hjelp til innhold og utforming av CV
  • Hjelp og innspill til søknadstekst
  • Intervjutrening før møte med arbeidsgiver
  • Kartlegging av ditt utvidede nettverk, nettverksbygging
  • Hjelp til å etablere kontakt med arbeidsgivere
  • Tilrettelegging i jobbsituasjon, jobbstøtteplan