Nytenkning og et genuint ønske om at flest mulig skal lykkes i arbeidslivet ligger bak OsloKollega sitt spillbaserte læringsverktøy; «GodKollega». Her lærer spilleren om grunnleggende rettigheter og plikter i arbeidslivet, og et viktig mål er å lære om hva det vil si å være en god kollega.

–  Dette er et verktøy vi har store forventninger til! Med «GodKollega» bidrar vi både til viktig karrierekompetanse og utvikling av digitale ferdigheter. Og vi gjør det på en innovativ, morsom og motiverende måte. Dette er et viktig løft for VTA, sier Hanne Islund, direktør for tilrettelagt arbeid og utvikling. 

Først ute

OsloKollega er, så vidt vi vet, først ute i Norge til å ta i bruk gamification på denne måten innen arbeid og inkludering. Gamification betyr at vi bruker typiske elementer fra spill i settinger som ikke er typiske for spill, i vårt tilfelle er dette arbeidslivet. Denne formen for spillbasert læring er en viktig del av OsloKollega sin digitale satsning, og inngår som et av våre verktøy for veiledning og læring.

Med «GodKollega» bidrar vi til hevet karrierekompetanse og karriereferdigheter, spilleren lærer, bokstavelig talt, hva det vil si å være en god kollega. Samtidig styrkes de digitale ferdighetene hos de VTA-ansatte, ferdigheter som er viktige i dagens arbeidsliv, sier Christine Holte, tidligere prosjektleder for tilrettelagt arbeid og utvikling.

Spillet er utviklet i samarbeid med norske Attensi, en global leder innen gamification og spillbasert opplæring. «GodKollega» består i dag av ti moduler, og OsloKollega jobber med å utvikle flere.

 

Følger Peder i ny jobb

I «GodKollega» følger spilleren karakteren Peder, som skal starte i ny jobb. Gjennom små moduler, som tar kort tid å gjennomføre, hjelper spilleren Peder med å løse ulike problemstillinger og utfordringer som ikke er uvanlig at kan dukke opp i arbeidslivet. Spilleren møter også forskjellige 3D-simulerte karakterer underveis og har dialog med disse.

–  Målet er at spilleren skal lære om hva det vil si å være en god kollega, og få kunnskap om både de formelle og de uformelle sidene ved arbeidslivet. Dette kan være alt fra regler om sykemelding, hvordan man forholder seg til kollegaer i lunsjpausen, til hva det vil si å ta initiativ på jobb, forklarer Holte. 

 

«GodKollega» fungerer best på smarttelefon, men kan også spilles på nettbrett og pc, enten alene, eller sammen med kollegaer. OsloKollega har lagt til rette for utlån av utstyr for de som mangler, og bistår med opplæring og veiledning til de som trenger hjelp til å spille.


–  Målgruppen for «GodKollega» har ulike digitale ferdigheter. Vi er opptatt av at «alle skal med» og tilrettelegger der det er nødvending, sier Holte.

 

Mange muligheter

Gamification er en av de største trendene innen læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet i dag. Dette er en læringsform som gir mange fordeler og som kan tilpasses. Ved å utnytte de positive sidene ved mer tradisjonelle spill, som poeng, umiddelbare tilbakemeldinger og at oppgaver deles opp i nivåer og mål som spilleren må nå, økes motivasjonen hos spilleren til å løse oppgavene, trene på, repetere og lære seg ting som vanligvis kan oppleves som litt «tørt». Gamification gjør læring morsomt, noe som fører til at man vil spille flere ganger. Dermed repeteres det man har lært og man lærer både lettere og mer.


Vi vet, av erfaring, at karrierekompetanse og karrierelæring er temaer mange kan oppleve som mindre spennende, men gjennom «GodKollega» legger vi til rette for en morsom, engasjerende og motiverende måte å lære på. Vi gleder oss over å ta i bruk «GodKollega» og er allerede i gang med å utvikle flere spennende moduler til spillet, sier Islund.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer, ta gjerne kontakt med oss!