Vi i OsloKollega hjelper deg å stake ut kursen, FRAMover.
Vi ser dine styrker (og svakheter), men heier på de gode sidene.

Så du kommer deg FRAM. FRAM i jobb, FRAM i livet. FRAM i din karriere. 

Digitale ferdigheter hos den enkelte er vesentlig med tanke på arbeidsdeltakelse og for generell deltakelse i samfunnet. Digital kompetanse og ferdigheter skal styrkes for den enkelte arbeidstaker slik at de kan ta i bruk digitale løsninger og verktøy.  

Vi i OsloKollega vet at “å være digital” er viktig.
For å være med FRAMover må man kunne ta del i det digitale samfunnet.
Vi tar i bruk flere digitale løsninger for å fremme din karriere og din digitale kompetanse. Blant annet bruker vi gamification gjennom spillet GodKollega lærer deg å ta i bruk digitale løsninger.
Og trenger du å lære, da gjør du det hos oss.