«Arbeidsnorsk» er et tilrettelagt tilbud for voksne med begrenset språkferdigheter, arbeidserfaring og kunnskap om norsk arbeidsliv. Kurset er hovedsakelig for de som har A2-nivå i norsk hvor målet er at de i løpet av kurset får bedre innsikt i norsk arbeidskultur samt mer kunnskap om hvordan de kan få og beholde jobb. Kurset innebærer praktisering av norsk muntlig og noe skriftlig. Deltakerne får pedagogisk tett oppfølging og muligheten til å utvide sitt nettverk. Det utdeles kursbevis etter gjennomført kurs