Å være OsloKollegas samarbeidspartner fremmer inkludering og mangfold noe som gir en god arbeidskultur.

OsloKollega har god forståelse for arbeidsgivers behov, noe som er nøkkel for å skape god jobbmatch og inkludere flere i arbeidslivet. Som samarbeidspartner får du tett og skreddersydd oppfølging, vi bestreber oss etter å matche kandidat og arbeidsgiver.

OsloKollega kan vi hjelpe deg med inkludering ved å tilby arbeidstrening og jobb til mennesker som har stått utenfor.

Inkludering er et viktig samfunnsansvar