• Menneske som har stått utenfor får jobb er en vesentlig kilde til livskvalitet.
  • Bedriften som bidrar til å hjelpe personer som har stått utenfor inn i arbeidslivet får motiverte og lojale medarbeidere. I tillegg viser bedriften samfunnsansvar, noe som fremmer mangfold og god arbeidskultur.
  • Samfunnet trenger flere i arbeid for å ivareta samfunnsøkonomi nå og i fremtiden.