Å gi et menneske som har stått utenfor en mulighet til å komme inn i ordinært arbeidsliv er viktig. Verdien av arbeid er stor for enkeltmenneske både sosialt, økonomisk og utviklingsmessig. I tillegg betyr det mye for bedrifter og samfunnet å få flere i arbeid. Jobbskaping er grunnlaget for det Norge vi kjenner, med små forskjeller og like muligheter, høy tillitt og god velferd.